transparent-black

Privacy Policy

Wie we zijn

Dit is de website van Swaegh, ook handelend onder de handelsnamen Swaegh Distillery en Swaegh Spirits & Liqors.

  • Ons vestigingsadres is Heemraad 25, 168WK Zwaag
  • Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 89172345
  • Ons BTW-nummer is  NL004702127B90


Swaegh respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit Privacy Beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Swaegh draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Beheer van uw persoonlijke informatie en uw rechten

Wij behandelen al uw persoonlijke informatie met uiterste zorg, wij zullen uw informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht de verwerking te beperken, het recht op dataportabiliteit en het recht op verzet. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Tot slot verwerken wij uw gegevens zoveel als mogelijk binnen Nederland.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet

Swaegh zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Swaegh, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waarom wij verzamelen

Swaegh gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
  • Om u te informeren over de ontwikkeling van Swaegh en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich middels de uitschrijflink afmelden voor deze mailings of ons dat laten weten door een email te sturen naar info@swaegh.com
  • U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Swaegh te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn.


Wat wij verzamelen

Swaegh kan de volgende informatie verzamelen:

  • Informatie over de producten van Swaegh die u bezit
  • Uw naam en contactgegevens, inclusief uw e-mailadres
  • Demografische gegevens, zoals uw postcode, voorkeuren en interesses
  • Andere informatie die van belang is voor klantenquêtes en/of aanbiedingen


Recensies en Commentaren

Als u commentaar of recensies achterlaat op de site, dan verzamelen we de gegevens die in het formulier hiervoor zijn opgenomen, uw IP-adres en uw browser kenmerken om spam te kunnen voorkomen.

Een geanonimiseerde tekenreeks, samengesteld op basis van uw e-mailadres, kan eventueel worden doorgestuurd aan de Gravatar service als je daarvan gebruik maakt. Mocht je hiervan gebruik maken, dan kan je profielfoto van Gravatar worden weergegeven bij je commentaar of recensie. De Privacy Policy van Gravatar vind je op https://automattic.com/privacy/.

Als je commentaar of een recensie achterlaat, dan kan er gevraagd worden om je naam, e-mailadres en deze website in je cookies op te slaan. Dit is voor uw gemak, zodat u op een later tijdstip niet opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Deze cookies hebben een looptijd van een jaar.

Profielgegevens

Als u een account aanmaakt op onze site, dan heeft u de mogelijkheid om uw profielinformatie aan te vullen. U kunt te allen tijde uw profiel bekijken, aanpassen of verwijderen (u kunt alleen uw gebruikersnaam niet aanpassen). Swaegh heeft toegang tot uw  profielgegevens.

Cookies

Als u inlogt op onze website, dan wordt er een tijdelijk cookie geplaatst op uw computer om te controleren of uw browser cookies accepteert. Hierin zijn geen persoonsgegevens opgenomen en deze cookie wordt verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

Als u ingelogd bent, dan worden er enkele cookies geplaatst om uw inloggegevens en weergave voorkeuren tijdelijk op te slaan. De cookies met betrekking tot uw inloggegevens hebben een geldigheid van twee dagen die met uw weergave voorkeuren een jaar. Als u uw loginggevens opslaat via de optie “onthoud mij”, dan wordt de geldigheid van die cookies verlengd naar twee weken. Zodra u uitlogt, worden de cookies verwijderd.

U kunt cookies uitzetten via uw browser maar dit zal er tegelijkertijd voor zorgen dat u niet kunt afrekenen en dus geen bestelling kunt plaatsen.

Cookie van Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en wordt daar opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail info@swaegh.com; of per brief Heemraad 25, 1689WK Zwaag.

We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Advertenties

De site van Swaegh kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Swaegh geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site, of:

– Per email: info@swaegh.com
– Per brief op dit adres: Heemraad 25, 1689WK Zwaag

Versie

Deze Privacy Policy is van kracht geworden op 24 juli 2023.